Vår ambition på Sövde Musteri är att vara Sveriges miljövänligaste musteri. Vi jobbar ständigt med att utveckla de mest miljövänliga alternativen i vår produktion.

Idag är vi det enda musteriet i Sverige som diskar och återanvänder flaskor. Detta har vi gjort sedan 1957 för att bidra till en bättre miljö, men vår gamla diskmaskin från mejeritiden har nu tyvärr gjort sitt. Maskinen är utsliten och vi har svårt att få flaskorna rena, vilket inte fungerar för att kvalitetssäkra våra produkter.

Tekniken har dessutom gått framåt och numera blir hundra procent av allt återvunnet glas nya flaskor. Energiåtgången för att tillverka en ny flaska är mer miljövänligt än att diska en flaska i vår diskmaskin. Med bakgrund av detta har vi beslutat att upphöra med retursystemet vid årsskiftet 2016/2017.

Vi vill tacka alla våra kunder som genom åren har kämpat med att tvätta av etiketter och kommit tillbaka med flaskorna. Vi har tillsammans gjort en stor insats för miljön!

Det går bra att lämna in rengjorda flaskor fram till den 1 januari 2017.